การตรวจเครนหรือปั้นจั่น มีรายละเอียดการตรวจสอบอย่างไร

โรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา ปัจจุบันพบว่ามีการนำเครนหรือปั้นจั่นมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ยิ่งเศรษฐกิจมีภาวะการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ เครนหรือปั้นจั่นก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น การตรวจเครนหรือปั้นจั่น ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะหลายคนมักจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้น จึงต้องมีการตรวจเครนหรือปั้นจั่นสม่ำเสมอ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการกำหนดให้ ต้องมีการทดสอบหรือตรวจเครน ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือชิ้นส่วนตามข้อกำหนดต่างๆ

การตรวจเครนหรือปั้นจั่นจะต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลรายการ การปรับปรุง แก้ไข ยื่นเสนอแก่ผู้จ้าง จนนำไปสู่การหามาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจเครนหรือปั้นจั่น การทดสอบ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

 • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในงานประเภทก่อสร้าง

หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกที่ปลอดภัย ทางผู้ผลิตกำหนดไว้ไม่เกินขนาดสามตัน ซึ่งต้องทำการทดสอบทุกๆ 6เดือน แต่ถ้าหนักมากกว่าสามต้นขึ้นไป จะต้องทดสอบทุกสามเดือน

 • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในการทำงานประเภทอื่นๆ

หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดยกปลอดภัยที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 1-3 ตัน ต้องตรวจเครนหรือปั้นจั่นเป็นประจำทุกปี แต่ในกรณีที่เกิน 3 ตันแต่ไม่ถึง 50 ตัน ต้องทดสอบหรือตรวจสอบเครนทุกๆ หกเดือน แต่ถ้ามากกว่า 50 ตันขึ้นไปต้องทดสอบทุก 3 เดือน

 • เครนหรือปั้นจั่นที่หยุดใช้งานหรือนำไปซ่อมแซมอย่างน้อย 6 เดือน

กรณีจะส่งผลในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จึงต้องทดสอบใหม่ก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบรายการตรวจสอบ ทดสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นขาสูง

หมายเหตุ : ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่เรียกว่า ปจ.1 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่เรียกว่า ปจ.2 หากไม่ได้มีการกำหนดพิกัดการยกที่ปลอดภัยจากทางผู้ผลิต ต้องให้วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้กำหนดแทน

การตรวจเครนหรือซ่อมแซมเครนในโรงงานจะต้องปฏิบัติงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หรือตรวจสอบ ซ่อมแซมโดยวิศวกรรมสามัญที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจเครนหรือปั้นจั่นให้บริการมากมาย เลือกหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น ให้บริการอย่างมืออาชีพ รับตรวจเครนหรือปั้นจั่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปจ.1 หรือ ปจ.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก. มีบริการบำรุงรักษาเครน แก้ไขข้อ[กพร่องต่างๆ เปลี่ยนอุปกรณ์เครนที่ชำรุด ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

รู้จักกับ “auto drain” หนึ่งในความสำคัญของอุตสาหกรรม

ออโต้เดรน (auto drain) นั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ในการระบายน้ำนั้นสามารถรถระบายได้ง่ายหรือสะดวโดยใช้การติดตั้งในระบบท่อ ที่มักจะเกิดการขังภายในท่อส่งลม หรือ ใต้ถังเก็บลม นั้นจึงทำให้ออโต้เดรน  สำคัญมกา ๆ ต่ออุตสหากรรมในระบบนิวเมติกส์ เพราะจะทำให้น้ำเสีย และ น้ำขังนั้นถูกแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น และ ช่วยลดการเกิดความชื้นภายในอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน

ทำไมจึงมีความจำเป็นในอุตสาหกรรม

ภายในอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้กำนหดคุณภาพของสินค้าได้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าบางอย่างนั้นนั้นเรื่องของความชื้นนั้นมีผลอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตนั้นถ้าหากว่ามีความชื้นที่มากเกินไปนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการผลิตนั้นการจะมีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ

ติดตั้งอย่างไร

ในการติดตั้งนั้นสามารถที่จะติดตั้งควบคู่ไปกับชุดกรองหรือ ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ ตลอด จนสามารถที่ติดตั้งระหว่างถังพักลมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว ออโต้เดรนที่ไม่มีความดันนั้นลูกลอยที่ลอยอยู่ในชุดออโต้เดรนจะตกลงด้านล่างเพื่อบังคับให้วาวล์ปิดรูระบายน้ำ ซึ่งจะถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมาก ด้วยเช่นกันเพราะว่าจะต้องมีการใช้งานในการระบายน้ำ และ น้ำขังเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม

ข้อดีของการเลือกชุดออโต้เดรน

การเลือกใช้ชุดออโต้เดรนนั้นค่อนข้างจะส่งผลดีอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าจะช่วยให้อุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้รับผลดีอย่างมากในข้อดีที่หลากหลายด้วยเช่นกัน โดนข้อดีนั้นคือ

 • ช่วยให้การระบายน้ำในระบบนิวเมติกส์นั้นสามารถระบายน้ำได้โดยที่มสูญเสียลมในการระบาย
 • ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของไอน้ำ และ ความชื้นน้อยลงอย่างมาก
 • ช่วยลดต้นในและค่าไฟได้ในระยะยาว
 • การดูแลรักษาที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
 • ใช้ได้ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

หลักการเลือกซื้อออโต้เดรน

ในการเลือกซื้อ นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจในอุปกรณ์ที่เราต้องการนั้นเอง การซื้อออโต้เดรนนั้นเราจตำความเข้าใจก่อนว่ามีหลากหลายแบบไว้ใช้งาน และเราจะต้องเลือกใชแบบไหน หลังจากนั้นให้เราเลือกร้านค้าจัดจำหน่ายที่ดี และ มีมาตรฐานมีการับประกันในตัวสินค้า  เพื่อทำให้เรามั่นใจในตัวสินค้าได้มากขึ้นนะครับว่าสินค้านั้นจะไม่มีปัญหาในการใช้งาน

การดูแลรักษา

ในการเลือกซื้อนั้น มาตรฐานของร้านค้าเองก็สำคัญไม่แพ้กัน ให้เรานั้นเลือกร้านจำหน่ายที่ดี และ มีคุณภาพ  เพราะว่าจะช่วยให้เรานั้นสามารถมีอายุการใช้งานออโต้เดรนได้นานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถเลือกใช้งาน ได้ดีมากยิ่งขึ้น และ แน่นอนว่าในการักษาเองก็สำคัญด้วยเช่นกัน โดยการรักษาออโต้เดรนนั้นสามารถรรักษาไดดังนี้

 • ตรวจสอบการทำงานในทุก ๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี
 • ตรวจสอบวาล์การทำงานในทุก ๆ จุด ว่าทำงานดี้ และมี ประสิทภาพ และ มีการทำงานได้ดีหรือไม่
 • ตรวจสอบความดันให้เหมาะสม

ดังนั้นออโต้เรนนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากในอุตาสาหกรรมนะครับ ซึ่งจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากในหลากลายอุตสาหกรรม และ มี การใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมนั้นออโต้เดรนนั้นยังมีความสำคัญอยู่มากด้วยนะครับ

รวมไว้แล้วกับข้อดีข้อเสียของการใช้บริการ บริษัทขนส่ง กับ การฝากส่ง

แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้บริการขนส่งนั้นมีบริษัทมากมายในการเลือกให้เราใช้บริการ แต่สิ่งที่อยู่ระหว่างลูกค้า และบริษัทขนส่ง นั้นคือการฝากส่ง ซึ่งสามารถใช้บริการได้หลากหลายช่องทางเช่นหากเราจะส่งสินค้าในการขนส่งไปเชียงราย นั้นเราก็อาจจะเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง แต่บางคนอาจจะเลือกใช้บริการ ฝากส่ง ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นมีข้อดีข้อเสียต่างกันวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าระหว่างการฝากส่ง และ การใช้บริการบริษัทขนส่งนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การฝากส่ง

            การฝากส่งนั้นสามารถใช้ได้กับรถทุกรูปแบบ เช่น รถทัวร์ รถตู้ อย่างเช่นเราต้องการหารถจนส่งไปเชียงราย เราอาจจะจ้างรถทัวร์ที่วิ่งเส้นเชียงรายก็ได้ เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันดีกว่าครับ

ข้อดี : ขนส่งรวดเร็ว , มีหลายรอบ ,นัดสถานที่รับได้

            แน่นอนว่าการฝากส่งนั้นเราสามารถตกลงกับคนขับรถได้เลยทำให้มีการขนส่งที่รวดเร็วเพราะเป็นการฝากไปกับรถทัวร์ หรือ รถตู้เลย และยังมีรอบมากมายอีกด้วย แน่นอนว่าวัน ๆ นึง รถทัวร์ไม่มีทางวิ่งรอบเดียวอยู่แล้ว และ สถานที่รับนั้นยังสามารถนัดรับได้ด้วย ซึ่งจะดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน เพราะสามารถรับของได้แม่ตอนที่อยู่ข้างนอก

ข้อเสีย : ไม่มีเอกสารฝากส่งชัดเจน ,สินค้าสูญหายได้ , ไม่มีราคากลาง

            สำหรับข้อเสียนั้นคือเนื่องจากเป็นการฝากส่ง ไม่มีบริษัทอะไรที่รองรับในเรื่องของราคาอยู่แล้วทำให้ราคากลางไม่มี ราคานั้นจะตั้งจากความพอใจได้เลย และไม่มีเอกสารที่ชัดจนในการส่งของ ทำให้มีโอกาสที่สินค้าจะสูญหาย หรือ เสียหายได้

บริษัทขนส่ง

            สำหรับบริษัทขนส่งนั้นจะมีคนใช้บริการอย่างหลากหลาย และมีหลายบริษัทให้บริการ โดยข้อดีและข้อเสียนั้นเราจะเอาแบบรวม ๆ มาพูดกันนะครับเราจะไม่พูดถึงราคาของแต่ละบริษัทนะครับ

ข้อดี : ถึงมือแน่นอน , ไม่มีสินค้าเสียหาย ,

            สำหรับข้อดีหลัก ๆ เลยของบริษัทขนส่งอย่างเช่นเรา ขนส่งไปเชียงราย นั้นก็มีเอกสารรับรอง มีหลักฐานว่าเราส่งสินค้าไปได้แน่นอน และมีคนรับผิดชอบแน่นอน หากสินค้าเราเสียหาย

ข้อเสีย : ช้ากว่า , ชื่อเสียง

            ข้อเสียของบริษัทขนส่งนั้นคือ จะต้องมีการไปแยกของที่สำนักงานใหญ่ทำให้การขนส่งสินค้านั้นล่าช้ากว่าของบริษัทขนส่ง และประกอบกับมีชื่อเสียงในด้านไม่ดี(บางบริษัท)ด้วยทำให้ภาพลักษณ์ของ บริษัทขนส่งนั้นไม่ค่อยดี

                แต่เอาเข้าจริง ๆ เราก็เลือกใช้บริการแล้วแต่ความสะดวกได้เลยครับว่าจะใช้บริการแบบไหน อย่างผมส่งขนส่งไปเชียงราย ตั้งหลายรอบ ก็ใช้มาทั้งสองแบบก็ถึงมือทั้งสองแบบอยู่ที่เราจะเลือกใช้บริการนะครับ

แต่งบ้านสไตล์ LOFT ความเท่ห์อีกแบบที่หลาย ๆคนชอบ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านละก็ คุณอาจจะเบื่อกับทรงบ้านแบบโมเดริน หรืออาจะเบื่อกับแนวบ้านเดิม ๆ วันนี้เราจะมาพูดถึงแบบการตกแต่งบ้านยอดฮิตกันดีกว่าว่าการตกแต่งบ้านสไตล์ LOFT ทำไมถึงมีคนชอบใช้งานและมันมีข้อดีอะไรบ้าง

1.พื้นที่เยอะ

            แบบบ้านสไตล์ LOFT นั้นการตกแต่งที่มีพื้นที่ชัดเจน ไม่ค่อยจะมีการตกแต่งแบบแบบ่งแยกเป็นห้อง ๆสักเท่าไหร่ ทำให้บ้านกว้างและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญการที่มีพื้นที่เยอะไม่ใช่ว่าจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนะครับเพราะออกแบบมาหมีห้องส่วนตัวด้วยแล้ว ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลย

2.ดิบห์ แนว ไม่ค่อยซ้ำใคร

            เนื่องจากการตกแต่งแบบนี้ไปได้ในหลายทิศทาง แต่ธีมสีหลักส่วนมากนั้นจะเป็นสีดำเป็นหลัก ทำให้การแตกต่งบ้านสไตล์นี้นั้นจะใช้สีดำในการตกแต่ง และสีดำนั้นแสดงออกถึงความลึกลับ ทำให้การตกแต่งแบบนี้หน้าค้นหามากขึ้นอีกด้วย

3.หาซื้อของง่าย ๆ

            สำหรับการตกแต่งสไตล์นี้ในเรื่องของการตกแต่งหรือสีนั้นจะหาได้ง่ายยมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นสีที่ค่อนข้างฮิตดังนั้นการตกแต่งสไตล์นี้นั้นจึงหาง่ายมากโยสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ ทั่วไปได้เลยลซึ่งสำหรับบางร้านเคมีภัณฑ์ นั้นมีสีที่เป็นสีลักษณะพิเศษในการตกแต่งไสตล์นี้ไว้แล้วไปถึงก็สามารถทาตกแต่งได้เลย

4.ทำความสะอาดได้ง่าย

            แน่นอนด้วยพื้นที่เป็นที่กว้างทำให้ทุกการทำความสะอาดนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะว่าของส่วนมากที่วางก็จะเป็นของที่ชิ้นใหญ่อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่บ้านสไตล์นี้นั้นจะดูสะอาด ไม่มีคราบฝุ่น เพราะการทำความสะอาดที่ง่ายนั้นเอง จึงทำให้บ้านสไตล์นี้มีภาพลักษณ์ที่สะอาด

5.ใช้งบประมานไม่เยอะ

            สำหรับงบประมาณในการสร้างเราขอข้ามไปนะครับ  เรามาพูเดถึงงบในการตกแต่งดีกว่า เพราะว่าสีก็มีสำเร็จรูปแล้ว ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ส่วนมากจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ เพราะจะทำให้พื้นที่ดูน้อยลงนะครับ

สำหรับใครอยากจะลองเปลี่ยนแบบ้านให้กลายเป็นสไตล์ LOFT ก็ลองดูก็ได้นะครับ เพราะใช้งบประมานไม่เยอะด้วย และยังมีความเท่ห์ อีกด้วย ส่วนในเรื่องของสีไม่ต้องกังวลเลยเพราะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปได้เลย ทั่งง่ายทั้งสะดวกในการตกแต่ง มิหน้าละครับใคร ๆถึงได้ชอบการตกแต่งไสตล์นี้กัน

ทัวร์โอซาก้า ดีไหม เลือกทัวร์อย่างไรให้คุ้ม

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่น่าไปแล้ว หนึ่งในสถานที่ที่หลายคนจะร้องอ๋อทันที นั่นก็คือโอซาก้านั่นเอง ซึ่งโอซาก้านั้นเป็นเมืองแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไป ทัวร์โอซาก้า กันมากที่สุด ซึ่งหากคุณมีแพลนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกัน ก็จะพลาดเมืองแห่งนี้ไม่ได้เลย

ทัวร์โอซาก้า , dotonbori

ทัวร์โอซาก้า ดีหรือไม่

หลายคนอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะไปเที่ยวโอซาก้าดีหรือไม่ ดังนั้นเรามาดูข้อดีของการไปเที่ยวที่เมืองนี้กันหน่อยดีกว่า เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นเอง

 1. โอซาก้า เป็นเมืองที่สะดวกสบายและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก การมาท่องเที่ยวที่เมืองนี้จึงทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่
 2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมาก อาทิเช่น ย่านโดทงโบริ ย่านที่เต็มไปด้วยสถานที่บันเทิงยามค่ำคืน ที่จะทำให้คุณได้ท่องเที่ยวยามราตรีท่ามกลางแสงสีอย่างตื่นตาตื่นใจที่สุด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่มีสัตว์น้ำแปลกตามากมายให้คุณได้ชม และศึกษาวิถีชีวิตของพวกมัน รวมถึง จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส ที่คุณจะได้มองเห็นวิวสวยๆ ทั่วเมืองโอซาก้า นอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งคุณต้องลองมาเที่ยวกันดู
 3. ของฝากเยอะมาก ให้คุณเลือกซื้อของฝากกลับไปฝากคนที่บ้านได้อย่างจุใจ ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะ

เลือกทัวร์อย่างไรดีให้คุ้ม

ทั้งนี้หากคุณต้องการไปเที่ยวโอซาก้า แต่ไม่รู้จะเลือก ทัวร์โอซาก้า อย่างไรดีให้คุ้มที่สุด ก็ขอแนะนำให้ลองเปรียบเทียบทัวร์จากหลายๆ แห่งกันดู โดยเปรียบเทียบราคาและรายการสถานที่ท่องเที่ยวในแพคเกจนั้น แล้วคุณจะได้ทัวร์โอซาก้า ที่คุ้มค่าโดนใจคุณอย่างแน่นอน

ไปเที่ยวโอซาก้า มีแต่ความสนุก เร้าใจ และยังได้ประสบการณ์ดีๆ กลับมาอีกด้วย ดังนั้นวันหยุดนี้ พาครอบครัวไปเที่ยวเมืองโอซาก้ากันดีกว่า ซึ่งอาจจะเดินทางไปด้วยตัวเองหรือจะซื้อทัวร์โอซาก้าก็ได้ โดยเลือกตามที่คุณสะดวกได้เลย เพื่อให้การท่องเที่ยวครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกและน่าประทับใจนั่นเอง

ไปเกาหลีต้องทัวร์เชจูไฮไลท์ที่ห้ามพลาด

การไปเที่ยวเกาหลีมีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องไม่พลาดนั้นคือการไปทัวร์เชจูหรือการไปเที่ยวที่เกาะเชจูเราคาดว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าที่นี่มันมีอะไรดีถึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นจำนวนมากและมักจะเรียกมันว่าเกาะสวรรค์ของเกาหลีถ้าคุณสนใจและยังไม่เคยไปสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้มาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจน่าเที่ยวกันบ้าง

ทัวร์เชจูเที่ยวเกาะสวรรค์กับบรรยากาศสุดพิเศษ

จุดเด่นของการไปเที่ยวเกาะเชจูคือความสวยงามของธรรมชาติบนเกาะชายหาดที่มีบรรยากาศไม่เหมือนกับในบ้านเราการชมท้องทะเลที่รายล้อมไปด้วยท้องฟ้าและถ่านหินมีที่พักในหลากหลายบรรยากาศซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนยอดฮิตของคนเกาหลีใต้อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ดังหลายๆ เรื่อง  จึงทำให้มันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและมีการผลิตชาเขียวที่ขึ้นชื่อมีพิพิธภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ มีสินค้าจากธรรมชาติที่เน้นชาเขียว ไม่ว่าจะเป็นไอศครีมขนมต่างๆที่ผลิตจากชาเขียวบนเกาะนี้ ก็ได้รับความนิยมสถานที่สวยๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่โรงแรมที่พักในบรรยากาศธรรมชาติตกแต่งด้วยความหลากหลายสไตล์ดีไซน์ทันสมัย จึงทำให้มันกลายเป็นสถานที่เซลฟี่ที่นักเดินทางไม่ยอมที่จะพลาดหรือแม้แต่การเที่ยวชมเขาบนเกาะที่เคยเป็นภูเขาไฟและเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ดังหลายเรื่อง

jeju island

อีกทั้งยังมีชายหาดที่แปลกตางดงามด้วยหินสีดำและเป็นสถานที่ดำน้ำยอดนิยมอีกแห่งในเกาหลีซึ่งทำให้เกาะเชจูบรรยากาศที่แตกต่างมีธรรมชาติที่หลากหลาย และไฮไลท์เด็ดในการ ทัวร์เซจู ที่ต้องไม่พลาดคืออาหารการกินแน่นอนว่าอาหารทะเลสดๆมีให้คุณชิมจากการไปทัวร์เชจูอย่างแน่นอนหรือแม้แต่การ ทัวร์สายบุญบนเกาะเองยังมีวัดดังอย่างวัดซันบังซาที่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจะมากราบไหว้ขอพรบอกได้เลยว่ามาที่นี่ครบทุกบรรยากาศหรือแม้แต่การท่องเที่ยวน้ำตกเป็นการเดินป่าเพื่อไปเยี่ยมชมความงามของน้ำตกกลางเกาะ  บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่คุณไปจะต้องไปพลาดไปทัวร์เชจูนั้นสะดวกเพราะมีสายการบินบินตรงไปยังที่นี่ มีสถานที่พักในสถานที่เที่ยวมากมายในบรรยากาศที่แตกต่างมีครบทั้งภูเขาน้ำตกทะเลสถานที่ unseen ต่างๆคุณสามารถดูได้ในราคาประหยัดเลือกใช้บริการของบริษัททัวร์ในหน้าเว็บไซต์ของเรามีโปรแกรมหลากหลายสำหรับการเที่ยวที่นี่การันตีความสนุกทุกเส้นทาง สัมผัสความสวยงามจากหลายบรรกาศได้ที่นี่แน่นอน

เที่ยวทะเลสไตล์บ้านๆ

เที่ยวทะเลสไตล์บ้านๆ

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเที่ยวทะเลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยก็ว่าได้เพราะว่าการที่เราเที่ยวทะเลจะทำให้เรามีชีวิตความเป้นอยู่ที่สบายขึ้นเพราะว่าจิตใจเราสงบเมื่อจิตใจเราสงบจะทำอะไรก็ง่ายไม่ลำบากด้วย การท่องเที่ยวเกี่ยวกับทะเลในปัจจุบันนี้มีมากมายหลากหลายที่เราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้าง

อย่างที่แรกเลยเส้นทางเลียบทะเลจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย มีชายฝั่งทอดยาวประมาณ 75 กิโลเมตร อุดมไปด้วยป่าโกงกางและชายหาดที่สวยงาม เส้นทางเลียบทะเลของเพชรบุรีนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและที่สำคัญนั้นจังหวัดนี้ก็มีที่เที่ยวขึ้นชื่ออย่างทะเลชะอำให้ได้เที่ยวชมเล่นน้ำกันอีกด้วย

และนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีหัวหินถิ่นมีหอยเป็นชายทะเลที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะที่หัวหินนี้นอกจากจะมีทะเลที่น่าเล่นแล้วยังมีการเที่ยวแบบอื่นๆอีกเช่นการเดินตลาดน้ำ การเล่นสวนน้ำหรือเดินถนนคนเดินซึ่งหลายๆอย่างนั้นถือว่าการมาแบบนี้เป็นการพักผ่อนและเป็นการเพิ่มพลังงานที่ดีให้เรามีความพร้อมที่มากขึ้นเพื่อที่จะกลับไปทำงานก็ได้อีกเช่นกัน

หากว่าจะให้ร้อยเรียงว่าไปเที่ยวทะเลที่ไหนบ้างแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากไปนิดนึงเพราะว่าต้องไล่ทุกจังหวัดเลยที่มีทะเลเราจะยกที่สำคัญๆที่คนมักไปเที่ยวกันจะดีกว่า นอกจากนี้แล้วหากใครไม่อยากเที่ยวที่หัวหินก็เลยไปอีกหน่อยเลยจ้าก็จะเป็นภาคใต้แล้วโอ้ยมีที่เที่ยวมากมายอย่างที่ภาคใต้จะเป็นทะเลอันดามันนั่นเอง อันดามันจ๋ารอพี่ก่อนเราสามารถที่จะเลือกเที่ยวทะเลแบบอยู่แต่โรงแรมพักผ่อนก็เลือกโรงแรมที่ติดทะเลดูอันนี้จะดีที่สุด

หรือถ้าไม่ชอบแบบนี้เราก็เลือกที่จะพักที่ที่อยู่ติดทะเลเป็นเกรสเฮ้าส์ก็น่าจะทำได้เช่นกันถึงได้บอกว่าทุกอย่างนั้นเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าอยากจะให้รานั้นเอาตัวเองไปพักที่ไหนถึงจะดีที่สุด ใครๆก็อยากเลือกสิ่งที่ทำให้ตนเองไม่ลำบากก็เลือกที่พักที่เสียเงินแพงหน่อยแต่คุ้มค่าแล้วที่ได้มาพักผ่อนก็ทำได้เช่นกัน การวางแผนเที่ยวมาก่อนนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากใครไม่อยากนอนเล่นโรงแรมเฉยๆจะออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก้มีเช่นกันอย่างเซิฟบอร์ด สวนเสือทุกอย่างมีให้เราเลือกหมดแต่ส่วนมากคนที่มาทะเลก็มักอยากจะดำน้ำดูปะการังสวยๆกันมากกว่า

 

ไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก ? ไหน ๆ จะไหว้ทั้งที รู้ไว้ก่อนจะได้ปฏิบัติถูกต้องเพื่อความเป็นมงคล

ไหว้เจ้าที่

หลายคนเมื่อเกิดความตั้งจิตตั้งใจจะไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน ประจำท้องที่ อย่างการไหว้เจ้าที่ ก็จะมักมาสะดุดชะงักเอาตรงที่ไม่รู้ว่าไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก? ซึ่งจะว่าไปปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะการไหว้พระไหว้เจ้า หรือไหว้เจ้าที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและความเชื่อ จำนวนของการปักธูปนั้นมีแบ่งแยกย่อยกันไปเยอะมาก แล้วแต่ตำราและอยู่ที่ว่าคนไหว้จะต้องการไหว้สิ่งใด อย่างไรก็ดีถ้าตั้งใจจะไหว้เจ้าที่สิ่งสักการะประจำบ้าน ประจำบริษัท หรือประจำท้องที่ที่คุณอาศัยอย่างศาลพระภูมิ ก็จำเป็นที่จะต้องยึดหลักตามตำราหรือธรรมเนียมนิยมปฏิบัติกันมาจะดีกว่า ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง ครั้งนี้เราจึงอาสามาไขปัญหาว่าไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอกกัน ไปดูกันเลย

การตั้งศาลศาลพระภูมิและเจ้าที่

การตั้งศาลศาลพระภูมิ

ก่อนจะไปถึงเรื่องการไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก มาดูเรื่องของการตั้งศาลเจ้าที่กันก่อนดีกว่า บ้านแต่ละบ้านอาจจะมีเจ้าที่ของบ้านไม่เหมือนกัน บางบ้านอาจจะเป็นเจ้าที่แบบจีน บางบ้านอาจจะเป็นศาลเจ้าที่แบบศาลพระภูมิ ในที่นี้ขอกล่าวถึงเจ้าที่แบบศาลพระภูมิเพียงอย่างเดียวก่อน สิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก่อนเลยก็คือ ศาลเจ้าที่กับศาลพระภูมินั้นไม่เหมือนกัน หลายคนจะคิดว่าเป็นศาลเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งเราแยกความแตกต่างกันได้ดังนี้

 • ศาลเจ้าที่ เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณผู้เป็นของที่บริเวณนั้น ๆ มาแต่ดั่งเดิม หรืออาจเป็นวิญญาณเร่ร่อนมีอาศัยวนเวียนอยู่บริเวณนั้น การไหว้ก็ไหว้เพื่อที่จะเป็นการทำความเคารพและให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นช่วยดูแลและปกปักรักษาบ้านเรือนและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน
 • ศาลพระภูมิ เป็นที่สถิตของเทพเทวดาและพระชัยมงคล ที่จะทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุข คลาดแคล้วจากอันตรายต่าง ๆ การไหว้บูชาจึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อู่อาศัยใต้ชายคานั่นเอง

เมื่อ 2 ศาลนี้ไม่เหมือนกัน การตั้งศาลจึงต้องมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างการตั้งศาลเจ้าที่ หากไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ จะเป็นการไหว้กลางแจ้งก็ได้ แต่ถ้าเป็นพระภูมิเทวดา อันนี้ควรมีการตั้งศาลไว้อย่างถูกต้อง

หลักการไหว้เจ้าที่ พระภูมิ การจุดธูปจุดเทียน

หลักการไหว้เจ้าที่

มาถึงเรื่องการไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอกกัน การจุดธูปเตรียมเครื่องบูชาเจ้าที่กับ พระภูมิจะคล้าย ๆ กัน อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างตามความเชื่อของแต่ละบ้าน อย่างการไหว้เจ้าที่ก็จะใช้ธูป 5 ดอก แล้วก็ดอกไม้บูชา อาจจะใช้เป็นพวงมาลัยก็ได้ หรือดอกไม้กำก็ได้เช่นกัน มีอาหารความหวานและก็น้ำดื่ม หากเป็นการไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง จำนวนธูปก็จะใช้เหมือนกัน แต่การจัดชุดบูชาก็จะแตกต่างกันไปตามความสะดวกของแต่ละบ้าน อาจไม่มีดอกไม้บูชา แต่มีอาหารคาวหวานแค่นั้นก็ได้ ส่วนการไหว้พระภูมิจำนวนธูปก็จะมีใช้ทั้ง 5 ดอก และ 9 ดอก ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและตามคำแนะนำของผู้รู้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ 9 ดอก มีดอกไม้บูชา และก็เทียนหอมที่เพิ่มเข้ามาด้วย เพราะเทียนหอมเป็นตัวแทนของความสว่างไสวและความหอมที่สดชื่น เป็นการบ่งบอกว่าการใช้เทียนหอมจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำให้ชีวิตพบแต่ความสว่างไสวและมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตนั่นเอง จากนั้นก็จะมีชุดอาคารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม สำหรับอาหารนั้นอาจจะเปลี่ยนวันเว้นวันหรือ เปลี่ยนสัปดาห์ละครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบ้านกันไป

ตอนนี้คิดว่าคุณคงจะได้คำตอบแล้วว่าไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอกดี คงจะพอเป็นประโยชน์และเป็นหลักให้คุณ ๆ นำไปปฏิบัติกันได้ ศรัทธาสิ่งใดเราก็ควรบูชาอย่างถูกต้องเพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวเอง แบบนี้จะได้โชคดีตลอดไป

การรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ต” อาชีพลุ้นโชค สำหรับแฟนคลับ

Concert

“คอนเสิร์ต” นั้นเป็นสถานที่สำหรับการรวมตัวของคนที่มีความชื่นชอบหรือรักผลงานเพลงในแนวเดียวกันหรือจากศิลปินเดียวกันนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นงานที่เรียกได้ว่ามีสีสันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ เพราะตลอดงานผู้เล่นคอนเสิร์ตและผู้รับชมก็จะส่งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และกรีดร้องแสดงความชอบใจในช่วงที่ศิลปินแสดงนั่นเองค่ะ เป็นงานที่รวมตัวคนรักศิลปินอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ

แน่นอนว่าก่อนการแสดงคอนเสิร์ต คุณก็ต้องซื้อ “บัตรคอนเสิร์ต” ก่อนที่จะเข้ามาในงาน เพื่อจะได้ทราบที่นั่งของตนเองก่อนการเข้างานนั่นเองล่ะค่ะ ซึ่งการจองจะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อนั่นเอง หากคุณต้องการไปคอนเสิร์ตที่น่าสนใจ แต่ไม่มีเวลาว่างในการกดบัตรคอนเสิร์ต ไม่เป็นไร เพราะเรามีตัวช่วยสำหรับคุณ คือ  ผู้รับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ต นั่นเองค่ะ

คนที่รับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตนั้นนิยมทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แล้วเมื่อได้บัตรในที่นั่งและโซนที่ต้องการ ก็ไปจ่ายเงินซื้อบัตรตัวจริงที่ร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะ โดยผู้ที่เป็นคนรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ต มีข้อดี ดังนี้

– สามารถเรียกค่าจ้างได้ตามใจชอบ

การเรียกค่าจ้างในการกดบัตรคอนเสิร์ตนั้นก็แล้วแต่ความต้องการของผู้จ้างในการเรียกเก็บค่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ที่จ้างกดบัตรก็ควรเรียกเงินในการกดบัตรแต่พอดีค่ะ ซึ่งรายละเอียดในการกดบัตร ก็คือ โซนที่นั่ง หมายเลขที่นั่ง ราคาในแต่ละโซน เพียงทราบข้อมูลเท่านี้ คุณก็สามารถรับจ้างกดบัตรได้แล้วล่ะค่ะ

– หาเงินได้ง่าย ตามความต้องการของลูกค้า

สิ่งที่คุณต้องมีในการกดบัตร ก็คือ “ดวง” นั่นเองค่ะ เพราะมันจะทำให้คุณสามารถกดบัตรได้จำนวนมากขึ้น และไม่พลาดในการกดบัตรให้กับลูกค้าที่ต้องการโซนที่มีราคาสูง ๆ นั่นเองค่ะ หากคุณมีเคล็ดลับในการกด เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถที่จะรับงานกดบัตรได้แล้วล่ะค่ะ เป็นงานที่ง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะ อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเงินลงทุนด้วยค่ะ

อาชีพแปลก ๆ แต่ง่าย ๆ แบบนี้ บอกเลยว่าคุณต้องอาศัยความไวและดวงแข็งจริง ๆ เท่านั้นจึงจะอยู่รอดนะคะ เอาล่ะค่ะ ใครก็ตามที่อยากไปคอนเสิร์ตแต่ยังไม่มีบัตร ก็จะต้องไปหานักกดบัตรฝีมือดี แล้วจองตัวให้ไว้อย่าให้พลาดเป็นอันขาดนะคะ บอกเลยว่า คอนเสิร์ตแต่ละครั้งไม่ได้จัดขึ้นง่าย ๆ ดังนั้น หากมีโอกาส ก็ควรจะเก็บเงินเอาไว้สำหรับค่าบัตรและหาเวลามาชมให้ได้นะคะ เตือนแล้วนะ

 

 

มารยาทในการดูคอนเสิร์ต

การมีมารยาทในการเข้าชมคอนเสิร์ต หรือ แม้แต่ดูหนังในโรงหนังเองนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับมารยาท ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากอีกด้วยในการใช้สถานที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ๆต้องใช้ร่วมกัน มารยาทจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้ไปรบกวนคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดอีกด้วย เคยมีคนพูดกันมาหลายครั้งแล้วสำหรับมารยาทในการชมคอนเสิร์ต โดยเฉพาะคอนเสิร์ตจากต่างประเทศที่มาเปิดการแสดงในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องใช้ความเงียบ คอนเสิร์ตที่ผู้แสดงต้องมีสมาธิ อาจจะไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแนวร็อค เฮฟวี่ ที่เสียงหนักหน่วง คนไทยเรานั้นเวลาดูคอนเสิร์ต พอมีโทรศัพท์เข้ามาก็พยายามตะเบ็งเสียงพูดแข่งกับระบบเสียงที่กำลังแสดง นอกจากเพิ่มความเบื่อหน่ายรำคาญแก่คนข้างเคียงแล้ว ยังขายขี้หน้าแก่พวกฝรั่งทีมงานที่คอยสังเกตุการอยู่รอบด้านอีกด้วย

มารยาทในการดูคอนเสิร์ต

มารยาทในการดูคอนเสิร์ตนั้นมีหลักสำคัญอยู่เพียงไม่กี่ข้อหลอกครับ โดยหลักแล้วก็จะ ไม่ควรนำลูกเล็กเด็กแดงเข้าไปในคอน เพราะนอกจากเสียงลูกน้อยของท่านจะรบกวนผู้ชมคนอื่นแล้ว ตัวท่านเองอาจจะต้องกลับบ้านเร็วเพราะลูกงอแง  ไม่ควรถ่ายรูปด้วยเสียงชัตเตอร์ที่ดังแข่งกับดนตรี คอนเสิร์ตเพลงคลาสสิคส่วนมากบรรยากาศในคอนจะต้องเงียบเพื่อรับฟังการแสดง การกดรัวชัตเตอร์อย่างเมามัน แข่งกับการสีไวโอลินหรือเชลโล่ มันทำให้คนอื่นเกิดความหงุดหงิด ไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ ก่อนชม เค้าก็ประกาศว่าให้ปิดมือถือ แต่คือ ไม่ทราบว่าคุณได้บัตรฟรีหรือแฟนหนีบมา หรืออะไรก็แล้วแต่ คือ บรรยากาศในคอนเสิร์ตมันมืดเพราะเค้าต้องการให้มองนักดนตรีให้ชัดเจน แต่คุณเล่นเอาโทรศัพท์ขึ้นมารูด สไลด์ ปื้ดๆ ตลอดการแสดง (ไฟหน้าจอสว่างสุด) มันทำให้คนที่อยู่ข้างหลังคุณเสียสมาธิมาก เพื่ออรรถรสในการชมเพลงคลาสสิคทั้งของคุณเองและคนอื่นๆ ขอความกรุณาอย่าทำเลยครับ มารยาทถือได้ว่าสำคัญอย่างมากในการใช้สถานที่อย่างพวกคอนเสิร์ต

โดยหลักที่พอจะแยกออกมาให้เข้าได้ง่ายๆเลยก็ มีประมาณนี้ครับ มารยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นระเบียบแบบแผน การประพฤติที่ดีงาม แสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย มารยาทการฟัง การฟังในที่ประชุม ควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูด ฟังด้วยความตั้งใจ มีสมาธิในการฟัง ตาควรมองที่ผู้พูด ไม่พูดคุยกับคนข้างๆ หรือส่งเสียงดัง ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร มารยาทในการดู ตั้งใจดู มีสมาธิในการดู ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น นั่งหรือยืนดูในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อย ไม่ลุกเดินไปมา มารยาทในการพูด การพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก ควรมาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือมาก่อนเวลา พูดจาสุภาพไพเราะ พูดให้ชัดเจน ได้ยินอย่างทั่วถึง ใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่พูด

ไทยแลนด์แดนเมืองยิ้ม