นโยบาย

นโยบายของทางเรา เพื่อต้องการนำเสนอข้อมูลต่างๆใน สถานที่ๆเราได้กล่าวถึง เพื่อให้ทุกคนได้เพิ่มโอกาสได้เห็นเกาะ และข้อมูลต่างๆในเกาะทั่วประเทศไทย โดยเนื้อหาต่างๆที่ได้นำเสนอไปนั้นเป็นความเห็นจากทางเราที่ได้นำเสนอการประสบการณ์และการหาข้อมูลต่างๆ

 

ทางเราไม่รับผิดชอบใดๆต่อบทความที่มีผู้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางเรา