ไทยแลนด์แดนมหัศจรรย์Share Buttons
บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี

ต้องบอกเลยว่าในการดำเนินธุรกิจหรือการงานต่างๆ ของบริษัทแต่ละบริษัทนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดๆ คุณก็จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบงบประมาณให้กับตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งการตรวจสอบบัญชีเองก็ยังเกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีให้กับสรรพากรอีกด้วย อย่างไรก็ดี การตรวจสอบบัญชี หรือติดต่อกับบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้าง มาดูกัน 

บริษัท ตรวจ สอบ บัญชีคืออะไร 

หลายๆ คนก็คงจะสงสัยใช่หรือไม่ว่า บริษัท ตรวจ สอบ บัญชีนั้นมีหน้าที่อย่างไร มีขอบเขตในการทำงานแค่ไหน ซึ่งผู้สอบบัญชีนั้น ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินเป็นหลัก เป็นการดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานในการสอบบัญชี อีกทั้งก็จะต้องมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่างบการเงินของบริษัทที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นนั้น มีการทำอย่างเป็นมาตรฐานและเหมาะสมมากหรือน้อยเพียงใด การจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคนที่ถือหุ้นเสียก่อน และจะต้องไม่ใช่คนในบริษัท ซึ่งจะช่วยดำเนินการตรวจสอบบัญชีนั่นเอง 

ประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี 

1.ลดความผิดพลาด 

หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าการตรวจสอบบัญชีนั้นเป็นการตรวจสอบหรือประเมินความเสี่ยง ซึ่งเปี่ยมไปด้วยนัยสำคัญ ทำให้การส่งผลต่องบการเงินไม่ผิดพลาดอีกด้วย อีกทั้งยังไม่เป็นมาตรฐานของการรายงานการเงิน อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบบัญชี เราจะพบกับความผิดพลาดได้หลายต่อหลายประการด้วยกัน จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจรู้จุดอ่อนหรือหาวิธีแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

2.ก่อให้เกิดความมั่นใจของงบการเงิน  

การตรวจสอบบัญชีมีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจ เพราะว่างบการเงินที่ได้รับการเผยแพร่ออกมานั้น เป็นการตรวจสอบบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติไปตามมาตรฐานอีกด้วย บริษัทเองก็จะสามารถนำงบการเงินเหล่านี้ไปใช้คำนวณสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.เอาผลของการสอบบัชีมาปรับแก้ในการดำเนินการทางธุรกิจ 

สำหรับการตรวจบัญชีนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักประกันขององค์กร อีกทั้งยังช่วยในการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านของการบริหาร หรือว่าด้านของการเงินก็ตามที สามารถนำผลที่ได้ไปทำการปรับปรุง และการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการตรวจบัญชี จะดีแค่ไหนหากเรานั้นสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่าลืมพิจารณาว่าจะให้บริษัทใดตรวจบัญชีให้ เพื่อให้เราสามารถนำประโยชน์จากการตรวจบัญชีไปใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพราะว่าการตรวจสอบบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

By info