ไทยแลนด์แดนมหัศจรรย์Share Buttons

การตรวจเครนหรือปั้นจั่น มีรายละเอียดการตรวจสอบอย่างไร

โรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา ปัจจุบันพบว่ามีการนำเครนหรือปั้นจั่นมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ยิ่งเศรษฐกิจมีภาวะการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ เครนหรือปั้นจั่นก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น การตรวจเครนหรือปั้นจั่น ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะหลายคนมักจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้น จึงต้องมีการตรวจเครนหรือปั้นจั่นสม่ำเสมอ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการกำหนดให้ ต้องมีการทดสอบหรือตรวจเครน ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือชิ้นส่วนตามข้อกำหนดต่างๆ การตรวจเครนหรือปั้นจั่นจะต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลรายการ การปรับปรุง แก้ไข ยื่นเสนอแก่ผู้จ้าง จนนำไปสู่การหามาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจเครนหรือปั้นจั่น การทดสอบ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในงานประเภทก่อสร้าง หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกที่ปลอดภัย ทางผู้ผลิตกำหนดไว้ไม่เกินขนาดสามตัน ซึ่งต้องทำการทดสอบทุกๆ…

Read More

รู้จักกับ “auto drain” หนึ่งในความสำคัญของอุตสาหกรรม

ออโต้เดรน (auto drain) นั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ในการระบายน้ำนั้นสามารถรถระบายได้ง่ายหรือสะดวโดยใช้การติดตั้งในระบบท่อ ที่มักจะเกิดการขังภายในท่อส่งลม หรือ ใต้ถังเก็บลม นั้นจึงทำให้ออโต้เดรน  สำคัญมกา ๆ ต่ออุตสหากรรมในระบบนิวเมติกส์ เพราะจะทำให้น้ำเสีย และ น้ำขังนั้นถูกแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น และ ช่วยลดการเกิดความชื้นภายในอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน ทำไมจึงมีความจำเป็นในอุตสาหกรรม ภายในอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้กำนหดคุณภาพของสินค้าได้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าบางอย่างนั้นนั้นเรื่องของความชื้นนั้นมีผลอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตนั้นถ้าหากว่ามีความชื้นที่มากเกินไปนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการผลิตนั้นการจะมีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ ติดตั้งอย่างไร ในการติดตั้งนั้นสามารถที่จะติดตั้งควบคู่ไปกับชุดกรองหรือ ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ ตลอด จนสามารถที่ติดตั้งระหว่างถังพักลมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว ออโต้เดรนที่ไม่มีความดันนั้นลูกลอยที่ลอยอยู่ในชุดออโต้เดรนจะตกลงด้านล่างเพื่อบังคับให้วาวล์ปิดรูระบายน้ำ ซึ่งจะถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมาก ด้วยเช่นกันเพราะว่าจะต้องมีการใช้งานในการระบายน้ำ…

Read More