Category Archives: Business

การตรวจเครนหรือปั้นจั่น มีรายละเอียดการตรวจสอบอย่างไร

โรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยของเรา ปัจจุบันพบว่ามีการนำเครนหรือปั้นจั่นมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ยิ่งเศรษฐกิจมีภาวะการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ เครนหรือปั้นจั่นก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น การตรวจเครนหรือปั้นจั่น ถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะหลายคนมักจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานเครนหรือปั้นจั่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้น จึงต้องมีการตรวจเครนหรือปั้นจั่นสม่ำเสมอ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการกำหนดให้ ต้องมีการทดสอบหรือตรวจเครน ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือชิ้นส่วนตามข้อกำหนดต่างๆ

การตรวจเครนหรือปั้นจั่นจะต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลรายการ การปรับปรุง แก้ไข ยื่นเสนอแก่ผู้จ้าง จนนำไปสู่การหามาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจเครนหรือปั้นจั่น การทดสอบ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

 • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในงานประเภทก่อสร้าง

หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดการยกที่ปลอดภัย ทางผู้ผลิตกำหนดไว้ไม่เกินขนาดสามตัน ซึ่งต้องทำการทดสอบทุกๆ 6เดือน แต่ถ้าหนักมากกว่าสามต้นขึ้นไป จะต้องทดสอบทุกสามเดือน

 • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในการทำงานประเภทอื่นๆ

หากเป็นเครื่องที่มีพิกัดยกปลอดภัยที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 1-3 ตัน ต้องตรวจเครนหรือปั้นจั่นเป็นประจำทุกปี แต่ในกรณีที่เกิน 3 ตันแต่ไม่ถึง 50 ตัน ต้องทดสอบหรือตรวจสอบเครนทุกๆ หกเดือน แต่ถ้ามากกว่า 50 ตันขึ้นไปต้องทดสอบทุก 3 เดือน

 • เครนหรือปั้นจั่นที่หยุดใช้งานหรือนำไปซ่อมแซมอย่างน้อย 6 เดือน

กรณีจะส่งผลในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน จึงต้องทดสอบใหม่ก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบรายการตรวจสอบ ทดสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นขาสูง

หมายเหตุ : ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่เรียกว่า ปจ.1 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่เรียกว่า ปจ.2 หากไม่ได้มีการกำหนดพิกัดการยกที่ปลอดภัยจากทางผู้ผลิต ต้องให้วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้กำหนดแทน

การตรวจเครนหรือซ่อมแซมเครนในโรงงานจะต้องปฏิบัติงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หรือตรวจสอบ ซ่อมแซมโดยวิศวกรรมสามัญที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจเครนหรือปั้นจั่นให้บริการมากมาย เลือกหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น ให้บริการอย่างมืออาชีพ รับตรวจเครนหรือปั้นจั่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปจ.1 หรือ ปจ.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก. มีบริการบำรุงรักษาเครน แก้ไขข้อ[กพร่องต่างๆ เปลี่ยนอุปกรณ์เครนที่ชำรุด ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

รู้จักกับ “auto drain” หนึ่งในความสำคัญของอุตสาหกรรม

ออโต้เดรน (auto drain) นั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ในการระบายน้ำนั้นสามารถรถระบายได้ง่ายหรือสะดวโดยใช้การติดตั้งในระบบท่อ ที่มักจะเกิดการขังภายในท่อส่งลม หรือ ใต้ถังเก็บลม นั้นจึงทำให้ออโต้เดรน  สำคัญมกา ๆ ต่ออุตสหากรรมในระบบนิวเมติกส์ เพราะจะทำให้น้ำเสีย และ น้ำขังนั้นถูกแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น และ ช่วยลดการเกิดความชื้นภายในอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน

ทำไมจึงมีความจำเป็นในอุตสาหกรรม

ภายในอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้กำนหดคุณภาพของสินค้าได้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าบางอย่างนั้นนั้นเรื่องของความชื้นนั้นมีผลอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตนั้นถ้าหากว่ามีความชื้นที่มากเกินไปนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการผลิตนั้นการจะมีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ

ติดตั้งอย่างไร

ในการติดตั้งนั้นสามารถที่จะติดตั้งควบคู่ไปกับชุดกรองหรือ ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดได้ ตลอด จนสามารถที่ติดตั้งระหว่างถังพักลมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว ออโต้เดรนที่ไม่มีความดันนั้นลูกลอยที่ลอยอยู่ในชุดออโต้เดรนจะตกลงด้านล่างเพื่อบังคับให้วาวล์ปิดรูระบายน้ำ ซึ่งจะถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมาก ด้วยเช่นกันเพราะว่าจะต้องมีการใช้งานในการระบายน้ำ และ น้ำขังเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม

ข้อดีของการเลือกชุดออโต้เดรน

การเลือกใช้ชุดออโต้เดรนนั้นค่อนข้างจะส่งผลดีอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าจะช่วยให้อุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้รับผลดีอย่างมากในข้อดีที่หลากหลายด้วยเช่นกัน โดนข้อดีนั้นคือ

 • ช่วยให้การระบายน้ำในระบบนิวเมติกส์นั้นสามารถระบายน้ำได้โดยที่มสูญเสียลมในการระบาย
 • ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของไอน้ำ และ ความชื้นน้อยลงอย่างมาก
 • ช่วยลดต้นในและค่าไฟได้ในระยะยาว
 • การดูแลรักษาที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
 • ใช้ได้ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

หลักการเลือกซื้อออโต้เดรน

ในการเลือกซื้อ นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจในอุปกรณ์ที่เราต้องการนั้นเอง การซื้อออโต้เดรนนั้นเราจตำความเข้าใจก่อนว่ามีหลากหลายแบบไว้ใช้งาน และเราจะต้องเลือกใชแบบไหน หลังจากนั้นให้เราเลือกร้านค้าจัดจำหน่ายที่ดี และ มีมาตรฐานมีการับประกันในตัวสินค้า  เพื่อทำให้เรามั่นใจในตัวสินค้าได้มากขึ้นนะครับว่าสินค้านั้นจะไม่มีปัญหาในการใช้งาน

การดูแลรักษา

ในการเลือกซื้อนั้น มาตรฐานของร้านค้าเองก็สำคัญไม่แพ้กัน ให้เรานั้นเลือกร้านจำหน่ายที่ดี และ มีคุณภาพ  เพราะว่าจะช่วยให้เรานั้นสามารถมีอายุการใช้งานออโต้เดรนได้นานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถเลือกใช้งาน ได้ดีมากยิ่งขึ้น และ แน่นอนว่าในการักษาเองก็สำคัญด้วยเช่นกัน โดยการรักษาออโต้เดรนนั้นสามารถรรักษาไดดังนี้

 • ตรวจสอบการทำงานในทุก ๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี
 • ตรวจสอบวาล์การทำงานในทุก ๆ จุด ว่าทำงานดี้ และมี ประสิทภาพ และ มีการทำงานได้ดีหรือไม่
 • ตรวจสอบความดันให้เหมาะสม

ดังนั้นออโต้เรนนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากในอุตาสาหกรรมนะครับ ซึ่งจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากในหลากลายอุตสาหกรรม และ มี การใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมนั้นออโต้เดรนนั้นยังมีความสำคัญอยู่มากด้วยนะครับ